İMALAT ÇELİĞİ LAMA KARE SAYDAN DEMİR ÇELİKTE

Çelik Lama

Boyut ve Şekil Toleransları

Çizelge 1 - Genel kullanım amaçlı sıcak haddelenmiş yassı çelik çubukların tercih edilen boyutlar ve kütleleri. Ölçüler mm´dir.
İmalattan kaynaklanan nedenlerle köşeler sıcak haddeleme imalatının elverdiği nispette keskindir.

7,85 kg / dm3 yoğunluk kullanılarak hesaplanmıştır. Bu tablo Uyar Çelik imalatının tamamını göstermemektedir.

Çizelge 2 - Genel kullanım amaçlı sıcak haddelenmiş yassı çelik çubukların boyut ve şekil toleransları

Çelik Kare

Bu standardın kapsamına giren genel kullanım amaçlı sıcak haddelenmiş kare kesitli çubuklar Çizelge 1´de verilen Şekil 1´de gösterilen belirtilmiş boyutlarla teslim edilmelidir. İmalattan kaynaklanan nedenlerle köşeler sıcak haddeleme imalatlarının elverdiği nispette keskindir.

Çizelge 1 - Genel kullanım amaçlı sıcak haddelenmiş kare kesitli çubukların tercih edilen boyutları, kütleler ve boyut toleransları

Siparişte kabul edilebilir sapma aralığı artı tarafta kabul edilebilir. Yoğunluk 7,85 kg/dm3
Uyar Çelik kare üretim aralığı 16mm. - 100mm. arasıdır.
Boyut ve Şekil Toleransları
Boyut (a)
Anma boyutlarından (a) sapma Çizelge 1´de verilen tolerans sınırları içinde olmalıdır.

Figure 2 - Diklikten Sapma

Çizelge 2 - Genel kullanım amaçlı sıcak haddelenmiş kare kesitli çubukların boyut ve şekil toleransları. Ölçüler mm´dir.

Siparişte kabul edilebilir sapmalar anlaşmayla artı tarafta belirlenebilir.

Çizelge 3 - Uzunluk toleransları

Müşteri siparişte istenen uzunluk tipini, uzunluk aralığını bildirmelidir.
Siparişte kararlaştırılmışsa, mamuller artı toleransla teslim edilebilir.